REKLAMA

Rekrutacja pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej

W związku z planowanym otwarciem Centrum Opiekuńczego – Mieszkalnego w Krzemiennej,   Urząd Gminy w Dydni zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w ww. placówce do składania CV za pośrednictwem poczty e-mail: gopsdydnia@gmail.com oraz kontaktu telefonicznego  z Panią Teresą Szelest – Kierownikiem GOPS w Dydni  pod numerem telefonu: 13 43 03 027.

Poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

KIEROWNIK

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy, w tym przynajmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, oraz specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,
 • doświadczenie w zakresie problematyki pomocy społecznej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

SPECJALISTA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika terapeutyczna, psychologia, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, fizjoterapia;
 • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych albo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach oświatowych,

OPIEKUN (OPIEKUN NOCNY)

Wymagania:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym z wymienionych zawodów: opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa,
 • co najmniej półroczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wymagania:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i przynajmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

PIELĘGNIARKA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

REHABILITANT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia,
 • co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

TRENER

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: asystent osoby niepełnosprawnej lub pracownik socjalny lub wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Serdecznie zapraszamy!

145295637_2951393825080281_2064613031485640594_o_1

źródło: UG Dydnia

23-02-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.